Формула оперативног прихода (Садржај)

 • Формула оперативног прихода
 • Примери формула оперативног прихода (са Екцеловим предлошком)
 • Калкулатор формуле оперативног прихода

Формула оперативног прихода

Оперативни приход је приход од продаје умањен за директне и индиректне трошкове. Такође је позната и као оперативна добит или зарада пре камата и пореза (ЕБИТ). Оперативни приход је мерило профитабилности која се генерише операцијама. Ова профитабилност говори о томе колико ће приход постати профитабилан у компанији. Посредно мери ефикасност предузећа. Са повећањем оперативног прихода, повећава се и профитабилност основног пословања компаније. Постоји више формула за израчунавање оперативног прихода овисно о доступним вриједностима различитог финанцијског елемента:

 • Оперативни приход је укупни приход умањен за директне трошкове минус индиректне трошкове. Ова формула се користи када су за компанију доступни директни трошкови и индиректни трошкови.

Operating Income = Total Revenue – Direct Costs – Indirect Cost

 • Оперативни приходи су бруто приходи умањени за амортизацију умањени за оперативне трошкове умањене за амортизацију. Ова формула је применљива када су расположиви вредност оперативног трошка бруто добити, вредност амортизације и амортизације.

Operating Income = Gross Profit – Operating Expenses – Depreciation – Amortization

 • Оперативни приходи су сума нето зараде, камата и пореза. Ова формула се користи када су нето зараде компаније доступне заједно са трошковима камате и порезом који се наплаћује компанији и плаћа компанија.

Operating Income = Net Earnings + Interest Expense + Tax

Примери формула оперативног прихода (са Екцеловим предлошком)

Узмимо пример да на што бољи начин разумемо израчун формуле оперативног прихода.

Овде можете преузети овај образац оперативног прихода - образац оперативног прихода

Пример # 1

Компанија има укупни приход од 15.000 УСД, а директан трошак компанији је 2.000 УСД, а индиректни трошак компанији 3000 УСД. Сада морамо израчунати оперативни приход.

Решење:

Оперативни приходи израчунавају се према нижој формули

Оперативни приход = укупни приход - директни трошкови - индиректни трошкови

 • Оперативни приход = 15.000 - 2.000 - 3.000 долара
 • Оперативни приход = 10.000 УСД

Дакле, оперативни приход компаније је 10.000 УСД.

Пример бр. 2

Компанија има бруто добит од 50.000 УСД уз оперативни трошак од 15.000 УСД, вредност амортизације имовине је 5.000 УСД, а амортизација 5.000 УСД. Израчунајте вредност оперативног прихода.

Решење:

Оперативни приходи израчунавају се према нижој формули

Оперативни приход = Бруто добит - Пословни расходи - Амортизација - Амортизација

 • Оперативни приход = 50.000 - 15.000 - 5.000 - 5.000
 • Оперативни приход = 25.000 УСД

Дакле, оперативни приход компаније је 25.000 долара.

Пример бр. 3

Компанија има нето зараду од 100.000 УСД уз камате од 15.000 УСД и порезе од 20.000 УСД. Израчунајте вредност оперативног прихода.

Решење:

Оперативни приходи израчунавају се према нижој формули

Оперативни приход = Нето зарада + расходи од камата + порез

 • Оперативни приход = 100.000 УСД + 15.000 + 20.000 УСД
 • Оперативни приход = 135, 000 УСД

Дакле, пословни приход компаније је 135.000 УСД.

Пример бр. 4

Компанија по имену БНЛ Пвт. Лтд жели да израчуна свој оперативни приход за последње 3 године.

Испод је биланс успеха компаније за три године за израчунавање оперативног прихода.

Решење:

Оперативни приходи израчунавају се према нижој формули

Оперативни приход = Бруто добит - Пословни расходи - Амортизација - Амортизација

Овде је Амортизација = 0 и Амортизација = 0

За 2018. годину

 • Оперативни приход = 140, 543 УСД - 116, 000 $
 • Оперативни приход = 24, 543 УСД

За 2017. годину

 • Оперативни приход = 121, 468 - 98, 820
 • Оперативни приход = 22.648 УСД

За 2016. годину

 • Оперативни приход = 104.044 - 83.900
 • Оперативни приход = 20, 144 УСД

Пример бр. 5

Производно предузеће под називом КМЛ Мануфацтурер Пвт. Лтд жели да проучи свој биланс успеха током три године и кроз њега жели да познаје оперативни приход и ЕПС.

Испод су трогодишњи извјештаји о добити.

Решење:

Оперативни приходи израчунавају се према нижој формули

Оперативни приход = Бруто добит - Пословни расходи - Амортизација - Амортизација

За 2018. годину

 • Оперативни приход = 2.400.000 - 285.000 УСД - 100.000 - 70.000 УСД
 • Оперативни приход = 1.945.000 УСД

За 2017. годину

 • Оперативни приход = 1, 972, 400 - 231, 000 $ - 75, 000 - 50, 000 $
 • Оперативни приход = 1, 616, 400 УСД

За 2016. годину

 • Оперативни приход = 1, 712, 000 - 185, 000 $ - 60, 000 - 40, 000 $
 • Оперативни приход = 1, 427, 000 УСД

Нето приход се израчунава према формули даном у наставку

Нето приход = приход пре пореза на доходак - резервирање за порез на доходак

За 2018. годину

 • Нето приход = 1, 895, 000 - 189, 500 УСД
 • Нето приход = 1, 705, 500 УСД

За 2017. годину

 • Нето приход = 1.579.400 - 157.940 УСД
 • Нето приход = 1.421.460 УСД

За 2016. годину

 • Нето приход у 2016. години = 1.401.000– 140.100 УСД
 • Нето приход у 2016. години = 1, 260, 900 УСД

Зарада по акцији израчунава се према доњој формули

Зарада по акцији = Нето приход / Број акција

За 2018. годину

 • Зарада по акцији у 2018. години = 1.705.500 УСД / 100.000 УСД
 • Зарада по акцији у 2018. години = 17, 06 УСД

За 2017. годину

 • Зарада по акцији = 1, 421, 460 $ / 100, 000 $
 • Зарада по акцији = 14, 21 УСД

За 2016. годину

 • Зарада по акцији у 2016. години = 1, 260, 900 УСД / 100, 000 УСД
 • Зарада по акцији у 2016. години = 12, 61 УСД

Објашњење формуле оперативног прихода

Оперативни приход је бруто добит или добит остварена од компаније умањена за оперативне трошкове који укључује продају општих и административних трошкова, амортизацију, амортизацију имовине, најамнину, плату запослених, осигурање, провизију, трошкове поштарине и трошкове прихода од продаје, не укључују инвестиције и неоперативни приходи, порези и расходи од камата, па се у некој формули где се користи оперативни трошак додају у формулу, док се у другој формули где се користи бруто добит оперативни трошак одузима од бруто добити заједно са одбитком амортизације и амортизације имовине из бруто добит која резултира оперативним приходима. И укупни приход умањен за компанију која кошта трошкове који могу бити директни или индиректни трошкови да би резултирали оперативним приходима.

Релевантност и употреба Формуле оперативног прихода

Постоје многе употребе оперативног прихода, а то су:

 • Оперативни приход користи се за мерење ефикасности компаније.
 • Користи се за проналажење профитабилности компаније.
 • То показује целокупно здравље компаније.
 • Пословни приходи помажу у одлучивању компаније о обележавању.
 • Помаже у израчунавању вредности ЕПС-а.

Калкулатор формуле оперативног прихода

Можете да користите следећи калкулатор формуле оперативног прихода

Укупан приход
Директни трошкови
Индиректни трошкови
Формула оперативног прихода

Формула оперативног прихода = Укупни приходи - директни трошкови - индиректни трошкови
0 - 0 - 0 = 0

Закључак

Оперативни приходи говоре о финансијском стању компаније што је већи оперативни приход, то ће бити исплативија компанија која ће моћи да плати дуг компаније на време. Инвеститор прати оперативни приход јер даје идеју будуће скалабилности компаније. Али, неке компаније то злоупотребљавају и преваре тако што мењају вредност прихода и одгађају трошкове што је противно ГААП принципу рачуноводства.

Препоручени чланци

Ово је водич за формулу оперативног прихода. Овде смо разговарали о томе како израчунати оперативни приход заједно са практичним примерима. Такође нудимо калкулатор оперативног дохотка са довнлоад-офом екцел предлошка. Такође можете погледати следеће чланке да бисте сазнали више -

 1. Водич за формулу нето прихода
 2. Пример промене формуле нето обртног капитала
 3. Формула за тржишну капитализацију
 4. Примери формула власничког капитала
 5. Како израчунати оперативни однос?
 6. Водич за формулу бруто прихода