Увод у ЈПрогрессБар

ЈПрогрессБар се сматра делом Јава Свинг-а који је пакет. Визуелно приказује напредак неких од поменутих задатака. Поред тога, он показује проценат извршења поменутог задатка. Трака у ЈПрогрессБар се попуњава када и када наведени задатак дође до своје завршне фазе. ЈПрогрессБар такође приказује неки текст поред приказа процента завршетка.

Свинг АПИ

АПИ за надгледање напретка Свинг укључује укупно три класе које олакшавају употребу трака за напредак. Подкласа ЈПрогрессБар, ЈЦомпонент се заправо сматра графичком компонентом која демонстрира напредак операције. Поред тога, може се уградити и у остале графичке компоненте.

Конструктори ЈПрогрессБар

Конструктори ЈПрогрессБара су под:

 1. ЈПрогрессБар () : Овај конструктор се користи за креирање траке напретка без икаквог текста.
 2. ЈПрогрессБар (инт оријентација) : Овај конструктор се користи за креирање траке напретка заједно са поменутом оријентацијом у његовом параметру. У случају да се ВЕРТИЦАЛ спомиње као параметар, ствара се вертикална трака напретка, а у случају да се СвингЦонстантс.Хоризонтал спомиње као параметар, тада се ствара хоризонтална трака напретка.
 3. ЈПрогрессБар (инт мин, инт мак ): Овај конструктор користи се за креирање траке напретка заједно са поменутим минимумом и максималном вриједношћу.
 4. ЈПрогрессБар (инт оријентација, инт мин, инт мак) : Овај конструктор се користи за креирање траке напретка заједно са поменутим минимумом, као и максималном вриједношћу, као и наведеном оријентацијом у параметру. Ако се као параметар спомиње СвингЦонстантс.ВЕРТИЦАЛ, тада се ствара вертикална трака напретка, а у случају да је СвингЦонстантс. Као параметар се помиње ХОРИЗОНТАЛ, а затим се ствара хоризонтална трака напретка.

Методе ЈПрогрессБар

Методе ЈПрогрессБар су наведене испод:

 • инт гетМакимум (): Ова метода се користи за враћање максималне вредности траке напретка.
 • инт гетМинимум () : Ова метода се користи за враћање минималне вредности траке напретка.
 • Стринг гетСтринг () : Ова метода се користи за враћање репрезентације низа тренутне вредности траке напретка.
 • воид сетМакимум (инт т) : Ова метода се користи за постављање максималне вредности траке напредовања на вредност т.
 • воид сетМинимум (инт т) : Ова метода се користи за постављање минималне вредности траке напредовања на вредност т.
 • воид сетВалуе (инт т) : Ова метода се користи за постављање тренутне вредности траке напретка на вредност т.
 • воид сетСтринг (Стринг т) : Ова метода се користи за подешавање вредности напретка Стринг на вредност т која је Стринг.

Испод се спомиње синтакса за класу јавак.свинг.ЈПрогрессБар.

Синтакса:

public class JProgressBar extends JComponent implements SwingConstants, Accessible

Примери ЈПрогресс-а

Ево неколико примера ЈПрогрессБар-а који су наведени у даљем тексту са имплементацијом:

Пример бр. 1 - Хоризонтална трака напретка

Шифра:

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class Progress
(
public static void main(String() args)
(
final int max = 100;
final JFrame frame = new JFrame("JProgress Demo");
// this would create a progress bar
final JProgressBar jp = new JProgressBar();
jp.setMinimum(0);
jp.setMaximum(max);
jp.setStringPainted(true);
// this would add a progress bar
frame.setLayout(new FlowLayout());
frame.getContentPane().add(jp);
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setSize(200, 200);
frame.setVisible(true);
// this would be updating the progressbar
for (int i = 0; i <= max; i++)
(
final int presentValue = i;
try
(
SwingUtilities.invokeLater(new Runnable()
(
public void run()
(
jp.setValue(presentValue);
)
));
java.lang.Thread.sleep(100);
)
catch (InterruptedException e)
(
JOptionPane.showMessageDialog(frame, e.getMessage());
)
)
)
)

Излаз:

`

Пример # 2 - Вертикална трака напретка

Шифра:

// Program for creation of the vertical progress bar
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
public class progress extends JFrame
(
// creation of the frame
static JFrame frame;
static JProgressBar bar;
public static void main(String() args)
(
// create a frame
frame = new JFrame("ProgresBar demo");
// creation of the panel
JPanel panel = new JPanel();
// creation of the progressbar
bar = new JProgressBar(SwingConstants.VERTICAL);
// setting initial value
bar.setValue(0);
bar.setStringPainted(true);
// addition of progressbar
panel.add(bar);
// addition of panel
frame.add(panel);
// setting the size of the frame
frame.setSize(500, 500);
frame.setVisible(true);
fill();
)
// function that increases the progress
public static void fill()
(
int j = 0;
try (
while (j <= 100) (
// filling the menu bar
bar.setValue(j + 10);
// delaying the thread
Thread.sleep(1000);
j += 20;
)
)
catch (Exception e) (
)
)
)

Излаз:

Пример # 3 - Трака напретка са низом

Шифра:

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class Jprogress extends JFrame (
// creation of the frame
static JFrame frame;
static JProgressBar bar;
public static void main(String() args)
(
// creation of the frame
frame = new JFrame("ProgressBar demo");
// creation of the panel
JPanel panel = new JPanel();
// creation of the progressbar
bar = new JProgressBar();
// setting initial value
bar.setValue(0);
bar.setStringPainted(true);
// adding progressbar
panel.add(bar);
// adding panel
frame.add(panel);
// set the size of the frame
frame.setSize(500, 500);
frame.setVisible(true);
fill();
)
// function needed to increase progress
public static void fill()
(
int j = 0;
try (
while (j <= 100) (
// set text accoring to the level to which the bar is filled
if (j > 30 && j < 70)
bar.setString("wait for few soconds");
else if (j > 70)
bar.setString("almost done loading");
else
bar.setString("loading initiated");
// filling of the menu bar
bar.setValue(j + 10);
// delaying the thread
Thread.sleep(3000);
j += 20;
)
)
catch (Exception e) (
)
)
)

Излаз:

Закључак

Стога можемо закључити да је трака напретка кључни елемент УИ који је углавном потребан како би се жељени корисник могао дати повратне информације. Корисник често не комуницира заједно са траком напретка. ЈПрогресс трака се обично приказује кад год се апликација заузе, а кориснику је такође показатељ да апликација обавља задатак, а није замрзнута.

Препоручени чланци

Ово је водич за пример ЈПрогрессБар. Овде смо разговарали о конструкторима, методама ЈПрогрессБар-а заједно са примерима и имплементацијом кода. Такође можете погледати следеће чланке да бисте сазнали више -

 1. Придружује се кошници
 2. Шта је кошница?
 3. Архитектура кошница
 4. Функција кошнице
 5. Топ 6 врста придруживања у МиСКЛ-у са примерима
 6. Топ 5 врста Боострап са узорком кода
 7. Како креирати ПрогрессБар у ЈаваФКС-у?

Категорија: