Увод у Сцала операторе

Оператори се користе за обављање логичких и математичких рачунања у било којем програмском језику. Сцала такође има разне операторе који обављају различите прорачуне и задатке, али они се примењују као методе, јер Сцала је објектно оријентисан језик, тако да сваки симбол третира као објект, а радњу као методу. Они чине рачунање једноставним и лаким.

Различити оператори присутни у Сцали су:

  • Аритметички оператори
  • Оператори за доделу
  • Релативни оператори
  • Логични оператори
  • Битражни оператори

Сада ћемо детаљно проучити сваког оператера.

Аритметички оператери Сцала

Ови оператери се користе за обављање математичких израчунавања или израчунавања.

Оператор Симбол Објашњење Формат
Додатак+Додаје оба операндак + и
Одузимање-Одузми десни операнд од левогк - и
Умножавање*Помножи оба операндак * и
Дивизија/Бројник подели на називникк / и
Модулус%Враћа остатак након поделек% и

Пример: Аритметички оператори у скали

object Arith (
def main (args: Array (String)) (
var a = 10;
var b = 5;
println (a + b);
println (a – b);
println (a * b);
println (a / b);
println (a % b)
)
)

Излаз:

скала> Аритх.маин (нулл)

15

5

50

2

0

Оператори за доделу Сцале

Ови оператери се користе за доделу вредности променљивој или објекту.

Оператор Симбол Објашњење Формат
Додељивање=Додели вредност десног операнда левом операндук = и + з
Додатак+ =Додаје оба операнда и на крају додељује вредност левом операндук + = и
Одузимање- =Одузмите десни операнд са леве и затим доделите вредност левом операндук - = и
Умножавање* =Помножи оба операнда и додијели вриједност лијевом операндук * = и
Дивизија/ =Леви операнд дели на десни операнд и додељује вредност левом операндук / = и
Модулус% =Евалуира модул двају операнда и додељује вредност левом операндук% = и

Битвисе АНД& =Упоређује бинарну вредност два операнда, вратите 1 ако су оба операнда још 1, вратите 0 и доделите вредност левом операндук & = 5
Битвисе ИЛИ| =Упоређује бинарну вредност два операнда, вратите 0 ако су оба операнда 0 друго врати 1 и доделите вредност левом операндук | = 5
Битвисе КСОР=Упоређује бинарну вредност два операнда, вратите 0 ако су оба операнда иста, па вратите 1 и доделите вредност левом операндук = 5
Лева смјена<< =Помера битове улево и додељује резултат левом операндук << = 5

Право померање>> =Помери битове удесно и додјељује резултат лијевом операндук >> = 5

Пример: Оператори за доделу у Сцали
object Assign (
def main (args: Array (String)) (
var a = 10;
var b = 5;
println (a += b);
println (a –= b);
println (a *= b);
println (a /= b);
println (a %= b);
a = 20;
b = 15;
println (a &= b);
println (a |= b);
println (a ^= b);
println (a <<= 2);
println (a >>= 2);
)
)

Излаз:
сцала> Ассигн.маин (нулл)

15

10

50

10

0

4

11

4

16

4

Релативни оператори Сцала

Ови оператери враћају логичку вредност након провере поменутих услова.

Оператор Симбол Објашњење Формат
Једнако==Враћа труе ако су оба операнда једнака, други враћају фалсек == и
Неједнако са! =Враћа труе ако оба операнда нису једнака, враћају фалсек! = и
Веће од>Враћа труе ако је леви операнд већи од десног, врати фалсек> и
Мање од<Враћа труе ако је леви операнд мањи од десног враћа фалсек <и
Већи или једнак> =Враћа труе ако је леви операнд већи или једнак десном, врати се фалсек> = и
Мање од или једнако<=Враћа труе ако је леви операнд мањи или једнак десном, врати се фалсек <= и

Пример: Релативни оператори у скали

object Relation (
def main (args: Array (String)) (
var a = 10;
var b = 5;
println (a == b);
println (a != b);
println (a > b);
println (a < b);
println (a >= b);
println (a <= b);
)
)

Излаз:

скала> Релатион.маин (нулл)

лажно

истина

истина

лажно

истина

лажно

Сцала Логицал Оператор

Ови оператери такође враћају логичку вредност према улазима или операндима.

Оператор Симбол Објашњење Формат
Логички И&&Враћа труе ако оба операнда нису једнака нули, а ретурн фалсек&& и

Логички ИЛИ||Враћа труе ако је било који од оперела нулиран, врати се фалсек || и

Логички НЕ!Окреће операнд. Враћа тачно за лажно и обрнуто!Икс

Пример: Логични оператори у Сцали

object Logic (
def main (args: Array (String)) (
var a = true;
var b = false;
println (a && b);
println (a || b);
println !(b);
)
)

Излаз:

скала> Логиц.маин (нулл)

лажно

истина

истина

Оператори Сцалиа битвисе

Ови оператори раде на битовима и враћају одговарајућу целобројну вредност као излаз.

Оператор Симбол Објашњење Формат
Бинарни И&Провјерите операнде положено и вратите 1 ако су оба бита још 1, вратите 0к & и
Бинарни ИЛИ|Провјерите операнде положено и вратите 0 ако су оба бита 0 друго врати 1к | и
Бинарни КСОР^Провјерите операнде положено и вратите 0 ако су оба бита другачија, вратити 1к и
Бинарни НЕ~Враћа комплементацију тј. Промене 1 у 0 и обрнуто~ к

Бинарна лева смјена<<Битови левог операнда помичу се са лијеве стране за број битова који спомиње десни операндк << 3
Бинарни десни помак>>Битови левог операнда помичу се са десне стране за број битова који је споменут десни операндк >> 3
Бинарни десни помак нулта испуна>>>Битови левог операнда помичу се са десне стране за број битова који помиње десни операнд, а помјерене вриједности су супституиране нулама.к >>> 3

Пример: Битвисе Оператори у Сцали

object Bit (
def main (args: Array (String)) (
var a = 10;
var b = 5;
println (a & b);
println (a | b);
println (a b);
println ( ~ b);
a = 16;
b = 12;
println (a >> b);
println (a << b);
println (a >>> b);
)
)

Излаз:

сцала> Бит. главни (нулл)

0

15

15

10

4

64

4

Препоручени чланци

Ово је водич за Сцала Оператере. Овде смо са примерима разговарали о различитим типовима Сцала оператора као што су Аритметички оператори, Оператори додјеле, Релацијски оператори, Логички оператори и Битвисе Оператори. Такође можете погледати следеће чланке да бисте сазнали више -

  1. Употребе Сцале
  2. Хаскелл вс Сцала
  3. Скала: Функционални приступ
  4. МиСКЛ Операторс

Категорија: