Шта је поврат од просечног запосленог капитала?

Израз „поврат просечног запосленог капитала“ односи се на метрију учинка која одређује колико добро предузеће може да искористи своју капиталну структуру да би остварило профит. Једноставно речено, ова метрика одређује износ долара који компанија може произвести из нето оперативне добити за сваки долар искориштеног капитала (и капитал и дуг).

Поврат просечног запосленог капитала скраћује се као РОАЦЕ. Ова метрика је побољшана верзија РОЦЕ-а, јер узима у обзир вредност отварања и затварања капитала који се користи. РОАЦЕ се може користити за упоређивање вршњачких перформанси сличне скале и са различитим структурама капитала, јер упоређује профитабилност у односу на капитал и дуг.

Формула

Формула за РОАЦЕ може се добити роњењем оперативне добити или зараде пре камата и пореза (ЕБИТ) разликом између просечне укупне имовине и просечних укупних текућих обавеза, која се затим изражава у процентима. Математички је представљено као,

ROACE = EBIT / (Average Total Assets – Average Total Current Liabilities) * 100

Формула за РОАЦЕ такође се може изразити оперативном добити дељеном са збиром просечног капитала акционара и просечних дугорочних обавеза. Математички је представљено као,

РОАЦЕ = ЕБИТ / (Просечни капитал акционара + просечне дугорочне обавезе) * 100

Примери поврата просечног запосленог капитала (са Екцеловим предлошком)

Узмимо пример да бисмо боље разумели израчунавање приноса просечног запосленог капитала.

Овај повраћај предлога за Екцел-ов предложени просечни капитал можете преузети овде - Поврат просечног предлошка Екцел-а са просечним капиталом

Пример # 1

Узмимо за пример компаније која се бави производњом навлака за мобилне телефоне. Током 2018. године компанија је забележила оперативну зараду од 22, 5 милиона долара. Укупна актива на почетку и крају године била је 140 милиона УСД и 165 милиона УСД, док су припадајуће укупне текуће обавезе износиле 100 милиона УСД, односно 120 милиона УСД. На основу датих информација израчунајте РОАЦЕ компаније за годину.

Решење:

Просечна укупна имовина се израчунава помоћу доле наведене формуле

Просечна укупна имовина = (Укупна имовина на почетку године + Укупна имовина на крају године) / 2

 • Просечна укупна имовина = (140 милиона долара + 165 милиона долара) / 2
 • Просечна укупна имовина = 152, 5 милиона долара

Просечне текуће обавезе израчунавају се користећи ниже формулу

Просечне текуће обавезе = (Укупне текуће обавезе на почетку године + Укупне краткорочне обавезе на крају године) / 2

 • Просечне текуће обавезе = (100 милиона долара + 120 милиона долара) / 2
 • Просечне текуће обавезе = 110, 0 милиона УСД

Поврат просечног запосленог капитала израчунава се користећи ниже формулу

РОАЦЕ = ЕБИТ / (Просечна укупна актива - Просечне укупне текуће обавезе) * 100

 • РОАЦЕ = 22, 5 милиона УСД / (152, 5 милиона УСД - 110, 0 милиона УСД)
 • РОАЦЕ = 52, 94%

Стога је компанија РОАЦЕ за 2018. годину била здрава и износила је 52, 94%.

Пример бр. 2

Узмимо за пример годишњи извештај компаније Валмарт Инц. за 2018. годину да илуструје израчунавање РОАЦЕ-а. Током 2018. године, пословни приходи износили су 20, 44 милијарде долара, укупна актива на почетку и на крају године била је 198, 83 милијарде долара и 204, 52 милијарде долара, а укупне текуће обавезе на почетку и на крају године биле су 66, 93 милијарде долара и 78, 52 долара милијарду. Израчунајте РОАЦЕ компаније Валмарт Инц. за 2018. годину

Решење:

Просечна укупна имовина се израчунава помоћу доле наведене формуле

Просечна укупна имовина = (Укупна имовина на почетку 2018. + Укупна имовина на крају 2018.) / 2

 • Просечна укупна актива = (198, 83 милијарде долара + 204, 52 милијарде долара) / 2
 • Просечна укупна актива = 201, 68 милијарди УСД

Просечне текуће обавезе израчунавају се користећи ниже формулу

Просечне текуће обавезе = (Укупне текуће обавезе на почетку 2018. + Укупне краткорочне обавезе на крају 2018.) / 2

 • Просечне текуће обавезе = (66, 93 милијарде долара + 78, 52 милијарде долара) / 2
 • Просечне текуће обавезе = 72, 73 милијарде долара

Поврат просечног запосленог капитала израчунава се користећи ниже формулу

РОАЦЕ = ЕБИТ / (Просечна укупна актива - Просечне укупне текуће обавезе) * 100

 • РОАЦЕ = 20, 44 милијарди УСД / (201, 68 милијарди УСД - 72, 73 милијарде долара)
 • РОАЦЕ = 15, 85%

Стога је РОАЦЕ компаније Валмарт Инц. износио 15, 85% током 2018. године.

Извор линка: Биланс стања Валмарт Инц.

Предности поврата просечног запосленог капитала

Неке од предности приноса од просечног запосленог капитала су:

 • Мјери приносе на капитал и дуг.
 • Користи се за поређење профитабилности предузећа са различитим структурама капитала.

Ограничења поврата просечног запосленог капитала

Једно од ограничења приноса на просечни запослени капитал је то што се њиме може манипулисати рачуноводственим фалсификатом, као што је класификација дугорочних обавеза као текућих обавеза.

Закључак

Дакле, РОАЦЕ је важна финансијска метрика која помаже у процени укупне профитабилности компаније. Међутим, то такође представља ризик од рачуноводствених манипулација, тако да је од кључне важности да будете опрезни док анализирате компаније на основу РОАЦЕ-а.

Препоручени чланци

Ово је водич за поврат просечног запосленог капитала. Овде смо разговарали о томе како израчунати принос од просечног запосленог капитала заједно са практичним примерима. Такође пружамо и бесплатан предложак Екцела за преузимање. Такође можете погледати следеће чланке да бисте сазнали више -

 1. Поврат укупне имовине
 2. Новчани ток поврата инвестиције
 3. Просек вс пондерисани просек
 4. Коефицијент обртног капитала